top of page

Namdaru kandidātu apmācības OPG Mācību centrā 

Janvāra sākumā, OPG mācību centrā, pēc adreses Rīgā, Ventspils ielā 63b, tika organizētās pirmās potenciālo namdaru kandidātu apmācības šajā gadā.

Nodarbībās tika apmācīti 6 kandidāti: 3 Jāņi, Juris, Sergejs un Andrejs. Trīs no tiem tika apmācīti pirmo reizi, divi atkārtoti un viens apmeklēja nodarbības jau trešo reizi.

Nodarbības notika 2 dienas un sastāvēja no divām daļām: teorētiskās un praktiskās.

         

Pirmajā daļā teorētisko nodarbību, kas norisinājās 6. janvārī  dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmumu OPG un uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumiem, proti, uzņēmuma struktūru, tās misiju, tradīcijām un principiem, prasībām pret uzņēmuma darbiniekiem kopumā. Ieskats arī par darbā izmantojamajiem instrumentiem un noteikumi kā pret tiem izturēties, par ikdienas darba laika stundām, kā arī par darbinieku atalgojumu sistēmu, kura darbojas uzņēmumā.

         

Otrajā - teorētisko apmācību daļā, dalībnieki tika iepazīstināti ar visiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, par brīdinājuma un informatīvajām zīmēm, kuras izmanto būvlaukumos. Ļoti rūpīgi tika veikta instruktāža darba drošībā ar video piemēriem no dažādiem dzīvē sastopamiem negadījumiem, kuri mēdz gadīties būvlaukumos, ja netiek ievērota darba drošība. Nodarbību nobeigumā katrs no dalībniekiem tika apmācīts lietot ugunsdzēšamo aparātu.

         

Pēdējais mācību programmas posms bija teorētiskais eksāmens, kurā katrs kandidāts rakstiski, atbildēja uz jautājumiem par tēmām, kuras tika apgūtas dienas laikā. Vēlāk, pasniedzējs pārbaudīja dalībnieku kļūdas un atkārtoti paskaidroja neskaidros jautājumus, lai novērstu kļūdas nākotnē strādājot jau objektā uz vietas.

Nākamajā dienā norisinājās namdaru apmācību otrais posms. Dalībnieki pavadīja veselu dienu OPG mācību centra būvlaukumā, kurā tika organizētas praktiskās apmācības pasniedzēja Nikolaja vadībā, kurš bija atzīts par 2015.gada labāko OPG darbinieku. Dalībnieki apskatīja un izpētīja darba instrumentus reālajā dzīvē, iepazinās ar materiāliem un pielietojamajām metodēm, kuras tiek pielietotas ikdienas darbā. Pēc tam pa pāriem sadaloties uzstādīja ģipškartona sienas.

         

Pēc Nikolaja vārdiem, visiem dalībniekiem jau ir pieredze strādājot ar ģipškartonu, tāpēc lielākā daļa laika apmācībās tika veltīta tam kā strādāt atbilstoši mūsu augstās kvalitātes prasībām, nosakot pareizu ”soli”, pareizu ģipškartona apgriešanu un sagriešanu, logu un durvju izgriešanu, nepieciešamā skrūvju izmēra un veida noteikšanu, atkarībā no sienu tipiem.

         

Veiksmīgi pabeidzot apmācības, Nikolajs, izvērtējot katra kandidāta paveiktā darba rezultātus, pieņēma lēmumu, ka visi 6 dalībnieki ir gatavi namdara darbam un uzsākt reālu darbu izpildi.

         

Apsveicam dalībniekus ar veiksmīgi pabeigtām apmācībām un turpmāk sekosim līdz viņu darba rezultātiem jau reālos objektos!

bottom of page