top of page

Informācija par autortiesībām

Copyright OPG SIA. Visas tiesības aizsargātas.

Jebkuru materiālu, kas atrodas www.opg.lv vietnē (tai skaitā tekstu, fotogrāfiju, filmu, mūzikas, datorprogrammatūras u.c.), pavairošana vai izplatīšana ir stingri aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir dota rakstiskā atļauja.

bottom of page