top of page

Padomi strādājošajiem

 

 • Darba devējam ir pienākums aizsargāt Jūsu veselību, drošību un labklājību.

 • Katram darbiniekam ir tiesības uz darba vietu, kurā atbilstoši kontrolē veselības un drošības riskus.

 • Jums ir tiesības zināt, kas ir jūsu darba devējs. Ja to nezināt — vaicājiet!

 • Saskaņā ar Latvijas veselības un drošības likumu ir dažas lietas, kas ir jāveic Jums!

Jūsu darba devēja pienākumi

Vispārīgi
 • Jāinformē Jūs par apdraudējumiem veselībai un drošībai saistībā ar Jūsu darbu.

 

Informācija un apmācība
 • Jāsniedz informācija, norādījumi un apmācība, kas nepieciešama, lai Jūs varētu droši strādāt, un jāpārliecinās, ka tā saprasta.

 • Jāpārliecinās, ka Jūs saprotat visas darba vietā izvietotās brīdinājuma zīmes.

 • Jāpārliecinās, ka vienmēr nodrošināta iespēja runāt ar pieredzējušu darba vadītāju un ka Jūs viens otru sapratīsiet.

 

Darba piederumi un apģērbs
 • Nedrīkst atļaut vadīt jebkādu iekārtu, instrumentu vai darboties ar to, iepriekš nepārliecinoties, ka esat atbilstoši apmācīti.

 • Jāpārliecinās, ka visi Jums nepieciešamie piederumi ir piemērotā stāvoklī un tiek pienācīgi kopti.

 • Ja nepieciešams, jāpiešķir (bezmaksas) aizsargpiederumi vai aizsargapģērbs, kam jābūt siltam un ūdensnecaurlaidīgam, ja Jums jāstrādā laukā.

 

Jūsu labklājība
 • Jāpārliecinās, ka ir piemērotas tualetes un mazgāšanās labierīcības, ko Jūs varat izmantot, kā arī tīrs dzeramais ūdens.

 • Jāpārliecinās, ka Jums ir iespējams saņemt pirmo neatliekamo palīdzību.

 • Jāatzīmē jebkādi ievainojumi, veselības traucējumi vai bīstami gadījumi un par tiem jāziņo darba drošības speciālistam.​

Jūsu kā darbinieka pienākumi

 
 • Jāpārliecinās, ka Jūsu darbs nerada apdraudējumu Jums vai citiem cilvēkiem.

 • Jāpalīdz darba devējam samazināt apdraudējumus veselībai un palielināt drošību darba vietā.

 • Visi darba piederumi jālieto, ievērojot apmācībās sniegtos norādījumus.

 • Atbilstoši jāizmanto viss, kas paredzēts veselībai un drošībai.

 

Rakstiski jāpaziņo darba devējiem, ja gaidāt bērnu, barojat ar krūti vai esat dzemdējusi pēdējo sešu mēnešu laikā.

 

Ko darīt, ja esat nobažījušies par savu veselību vai drošību?
bottom of page