NYHETER

ISO 31000 Riskhanteringssystem

16 Maj 2016

Okunskap om risker kan leda till oanade konsekvenser, vilket förstör arbetsmiljön och försvårar samarbete. OPG lägger stor vikt vid att identifiera risker, analysera dom och förebygga. Även om vi sen dag 1 har haft vårt interna riskhanteringssystem så har vi nu tagit beslutet att ta nästa steg och certifiera oss enligt ISO 31000, vilket nu är implementerat

Strongman 2016

7 Maj 2016

OPG deltog i 2016s Strongman Race med 3 team och alla nådde målet med bra resultat och hälsan i behåll. Banan kantades av OPGs fans som dokumenterade framgången med roliga bilder.

Första hjälpen kurs

21 December 2015

Vi är stolta och glada att meddela att våra medarbetare nu har genomgått första hjälpen kurs och vet nu hur vi ska hantera en nödsituation där en medmänniskas liv står på spel.

Dock så är vårt självklara mål som alltid att förebygga och undvika alla möjliga nödsituationer genom att hela tiden noggrant följa säkerhetsanvisningar.

Återvinning

1 December 2015

Vi är ett miljömedvetet företag och alla våra förbrukade verktyg återvinns av Eco Baltija Vide.

 

Karriärdag i OPG Utbildningscenter

16 October 2015

Fredag 16e Oktober var en väldigt speciell dag då vi välkomnade 21 stycken Riga Classical Gymnasium elever från klass 4E att känna på en dag som hantverkare. Vi är stolta och glada att alla elever njöt av processen och vi vill tacka samtliga deltagare för deras hårda job och vilja att hantera varje uppgift med engagemang.

Nu vet vi att varje elev från klass 4E kan skruva en skruv, slå ner en spik, installera en gipsvägg och till och med måla den! Kolla videon!

OPG Utbildningscenter

1 September 2015

OPGs egna center för utbildning öppnades i början av September. Huvudanledningen är att proffesionellt kunna förbereda nya OPG kollegor på vad som väntar dem på site – på så sätt kan vi garantera att vårt team växer med kvalitet. Utbildningscentret ger även existerande kollegor möjligheten att finslipa sina färdigheter samt lära sig nya metoder/verktyg i en verkligt miljö.

Microsoft Navigation ERP system integrering

24 Juli 2015

I samarbete med Microsofts Gold Partner, E-PASAULE, har OPG lyckats att effektivisera sitt arbetsflöde tack vare det nya ERP systemet. Detta framgångsrika samarbete har resulterat i att OPG har publicerats på Microsofts globala sida under “Framgångshistorier”.

 

 

Teambuilding

15 Juli 2015

15 Juli så anordnades OPGs första teambuilding gocart-mästerskap, en väldigt uppskattad dag.

Ett stort tack till all våra kollegor som deltog med tävlingsinstinkt, gott humör och teamkänsla under hela dagen. Under dagen hann vi även med Hälso- och Säkerhets instruktioner, Hilti verktygspresentation och såklart huvudeventet - Racing!

Projekt Publiken avtal nått

2 Juli 2015

OPG skrev ett nytt avtal med NCC angående Projekt Publiken. Start för projektet är 2 July 2015.

Publiken är ett nytt lägenhetsområde i Norrköping i direkt anslutning till fotbollsarenan Nya Parken.

OPG kommer att montera inre gipsväggar och även fasaden.

Internationell marknadsutveckling

12 Juni 2015

Idag ingick vårat företag ett avtal med LIAA(Investment and Development Agency of Latvia) angående ERAFs(European Regional Development Fund) aktivitet “External Market - External Marketing”. Det som ska implementeras är vårt projekt “SIA OPG promotion in export markets with the process and management system ISO 9001 and OHSAS 18001 standard conformity assessment”.

Detta betyder i praktiken att vi får professionell hjälp att implementera våra redan satta mål inom kvalitetshantering och arbetssäkerhet, vilket i långa loppet gör oss trygga i att sätta ännu högre mål för OPG.

Strongman 2015

3 Maj 2015

OPG ställde upp med två lag i “Strongman run 2015”-racet.

Vi har stolta att meddela att samtliga deltagare från OPG överlevde och mår bra.

Nytt ERP system integreras - Resursplanering

1 Januari 2015

För att kunna växa som företag och samtidigt behålla kontrollen är det i dagsläget väldigt viktigt att ha en IT-lösning som tillåter verksamheten att rulla smärtfritt dygnet runt. Vårt stora mål har varit att utveckla vår kvalitetsprocess och implementera vårt eget ERP system(resursplanering), en skräddarsydd mjukvara som kan hantera alla våra processer.

I Augusti 2014 bestämde vi oss för att identifiera det rätta systemet, utveckla våra specifikationer och hitta rätt utvecklare. Idag är OPG ett av de första företagen i Lettland som har erhållit licens till Microsofts Dynamics NAV 2015 mjukvara.

Vi förväntar oss att tack vare samarbete med IT-experter kunna slutföra denna vision inom närmsta 6 månaderna.

ERP systemet kommer frigöra vår ledning från en enorm administrativ börda och istället kunna ägna tid åt det som vi brinner för och kunna driva företaget framåt. Samtidigt kommer våra kunder få en unik möjlighet att digitalt komma åt information om deras projekt när och var de vill.

OPG har framgångsrikt kvalificerat sig för certifikat ISO 9001:2009 och OHSAS 18001:2007

5 December 2014

OPG har slutfört andra steget i kvalificeringsprocessen och mottagit certifikat ISO 9001:2009 för projektplanering och ledningssystem standard samt certifikat OHSAS 18001:2007 för byggsäkerhet standard.

Start av Projekt Duggregnet

10 Oktober 2014

Bygget startar 14 Oktober 2014. Duggregnet är ett nytt lägenhetsområde beläget i Stockholm och består av 4 byggnader med vardera 9 våningar.

OPG står för monteringen av alla inre gipsväggar (7 300 m2).

Start av affärsaktivitet enligt standarder ISO 9001:2008 och OHSAS 18001:2007

22 September 2014

OPG påbörjar arbeta enligt ovan nämnda standarder som hanterar projektplanering, ledningssystem och säkerhetsåtgärder

Avtal nått för Projekt Duggregnet

26 August 2014

OPG ingår ett nytt avtal med SKANSKA angående bygget av Projekt Duggregnet

Implementering av ledningssystem OHSAS 18001:2007 påbörjas

15 August 2015

OPG ingår avtal med konsultföretag för utveckling och implementering av ledningssystem OHSAS 18001:2007

Implementering av ledningssystem ISO 9001:2009 påbörjas

1 Juni 2014

OPG ingår avtal med konsultföretag för utveckling och implementering av ledningssystem ISO 9001:2009

Start av Projekt Karsuddens Sjukhus

Juni 2014

Bygget startar i Juni 2014. Karsuddens Sjukhus är ett nytt rehabiliteringscenter beläget i Katrineholm och består av 3 byggnader med vardera 5 våningar.

Detta projekt är väldigt spännande får oss då det är långt ifrån standard, utan istället har en högre svårighetsgrad med väggar bestående av flera olika material.

OPG monterar all inre väggar(12 000 m2) samt installerar undertaket(4 000 m2).

Avtal nått för Projekt Karsuddens Sjukhus

5 Maj 2014

OPG har nått ett avtal med SKANSKA angående bygge av Karsuddens Sjukhus i Katrineholm

Start för Projekt Maja Gräddnos

8 Januari 2014

Projektet startade 8 Januari 2014, Maja Gräddnos är ett nytt lägenhetskomplex i Bromma utanför Stockholm som består av en byggnad med 7 våningar, totalt 85 lägenheter.

OPG bistår med montering av alla inre gipsväggar(11 000 m2) samt montering och installation av undertak(1 700 m2).

Värmekraftverk i Incukalns kommun, Lettland

November 2012

OPG kommer i samarbete med A/S SZMA-V att färdigställa bygget av nya värmekraftverk för projekten “Planupes” och “Tiltini” i Incukalns kommun.

Start av Projekt Nya Polishuset i Södertälje

November 2012

Projektet relaterar till en ny byggnad för polisen i Södertälje där vår expertis kommer att testas då de speciella skottsäkra väggarna innebär en högre svårighetsgrad.

OPG kommer att montera alla inre gipsväggar(7 700 m2).

Start av Projekt Briggen

August 2011

Briggen är ett nytt lägenhetsområde i Malmö som består av 4 byggnader med 7 våningar och 75 lägenheter vardera.

OPG kommer att montera alla inre gipsväggar(4 600 m2).

Please reload

LIAA-ERAF-ES logo.jpg
LIAA-ERAF-ES logo.jpg
OHSAS ENG.jpg
OHSAS ENG.jpg
ISO ENG.jpg
ISO ENG.jpg